Podnikanie, to je činnosť, v ktorej sa predávajú určité služby alebo produkty verejnosti, a to pod hlavičkou nejakej firmy či obchodnej spoločnosti. Z tohto dôvodu podnikateľ musí primárne vyriešiť to, aby bol majiteľom firmy alebo spoločníkom a vlastníkom spoločnosti s ručením obmedzeným.

Práve spoločnosti s ručením obmedzeným a sro na predaj sú u nás najpopulárnejším druhom podnikania. Čiže potenciálny podnikateľ ich môže buď založiť sám, resp. so spoločníkmi, alebo takúto eseročku už kúpiť hotovú a prichystanú.

podnikanie, mesto

Záujemca sa vie stretnúť s takouto inzerciou, v ktorej sa predáva určitá firma, no vždy je preferované kúpiť ju cez ponuku odbornej agentúry, ktorá sa zaoberá zakladaním a predajom spoločností a poskytuje garanciu, že firmy tu inzerované so sebou neprinesú novému majiteľovi žiadne záväzky z minulosti. Táto starosť však odpadá v prípade, ak sa zameriate na kúpu novozaloženej ready made spoločnosti bez histórie.

Výhoda ready made s.r.o. je teda v tom, že za sebou nemá negatívnu a prakticky žiadnu podnikateľskú minulosť, neprináša tak so sebou ani nevybavené pohľadávky. Práve naopak, je prichystaná a z právneho aj finančného hľadiska pripravená na rýchly štart podnikania. Je zaregistrovaným platiteľom DPH, je zapísaná v obchodnom registri, má pridelené IČO a DIČ a takisto je pri nej splatené základné imanie.

podnikateľ, počítač

Novozaložené ready made spoločnosti bez histórie teda vznikli z dôvodu, aby sa predali. Nie je to firma, ktorej by sa chcel majiteľ zbaviť, je to vyrobený produkt. Právne v poriadku prichystané eseročky, ktoré čakajú na svojho kupujúceho, resp. na potenciálnych záujemcov. Jediným cieľom ich predaja je priniesť zisk predávajúcemu.

Obchodné spoločnosti s históriou už reálne existovali, t.j. reálne obchodovali a majú za sebou podnikateľskú činnosť. Niektoré z nich môžu mať napríklad atraktívny predmet podnikania, známy brand a dosť úspešnú minulosť, no je potrebné kupovať firmu „čistú“, ktorá so sebou neprinesie žiadne záväzky.

Similar Posts