Politická scéna láka do svojich radov čoraz viac ľudí rôznych povolaní a rozdielnych názorov, ktorí sa spájajú do politických strán. Ich počet sa rapídne zvýšil hlavne po nežnej revolúcii v novembri v roku 1989. Prax hovorí, že pôvodné členské základne sa časom rozpadli kvôli názorovej nejednote a na platforme zhodných politických vízií vznikali ďalšie.volební kampaň.jpg

Ako na bežiacom páse
Slovensko je malá krajina, ale hnutí a strán je u nás „požehnane“ a v poslednom období ich pribúda geometrickým radom. Len tento rok sme zaznamenali vznik nových štyroch politických hnutí a strán, medzi ktoré sa zapísali subjekty ako je Slovenské Hnutie Obrody, Maďarské fórum, Doprava a Kresťanská demokracia – Život a prosperita, uvádza to Ministerstvo vnútra SR. Opačný prípad, teda zrušenie alebo zánik niektorej z nich nebol v tomto roku zaznamenaný. V roku 2018 pribudla jedna strana s názvom Spolu – občianska demokracia, zároveň boli tri zrušené: Strana patriotov, Jednotné Slovensko a Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov.

10 tisíc podpisov stačí
Aktuálne je na Slovensku zaregistrovaných vyše 150 hnutí a politických strán, ale, bohužiaľ, väčšie percento z nich je momentálne v likvidácii. Nato, aby bolo možné nové zlegalizovať, je potrebné zozbierať minimálne 10 000 podpisov občanov, ktorí s jej vznikom súhlasia. Pre prípadný záujem o najnovšie informácie z tejto oblasti MV SR uverejnilo na svojej webovej stránke podrobne všetky zmeny a nové pravidlá pre politické strany, ktoré sú účinné od januára tohto roka.hlasovací lístek.jpg

Všetko má svoje pravidlá
V zákone sa upravuje limit počtu členov, nakladanie s finančnými darmi a takisto sa snaží zabrániť kupovaniu strán. Medzi novinky sa zaradila aj zmena, ktorá hovorí o tom, že skratka alebo názov politickej strany sa nesmie skladať z mena či priezviska človeka, ktorý patrí k členom prípravného výboru, je štatutárnym orgánom alebo jeho členom.