Má ju väčšina firiem, s.r.o ako obchodnoprávna forma je najpoužívanejšou obchodnoprávnou formou podnikania, nato nie je nevyhnutné ani nejaké sčítanie, to vieme pravdepodobne všetci. Obzvlášť, keďže zverejňovanie obchodnoprávnej formy je povinné, vidíme u väčšiny firiem jasnú skratku – s.r.o.
Dôvod prečo je najpoužívanejšou formou s.r.o je jednoduchý – všeobecne povedané sú to výhody, ktoré táto forma ponúka podnikateľovi.
přepisování z PC
Založenie s.r.o nie je také náročné ako napríklad u komanditnej spoločnosti, kde sa do funkcii musia vymenovať komandisti a komplementári, aj to majú rôzne postavenie, akciová spoločnosť je predsa náročnejšia na založenie, pokiaľ chce spoločnosť vydať, resp. emitovať akcie nato, aby získala potrebný kapitál.
S.r.o je kapitálová spoločnosť, teda rovnako ako akciová spoločnosť, no prvopočiatočný kapitál pri zapisovaní do obchodného registra a teda kapitál, ktorý musí byť vždy vo firme je 5000 €, môže byť finančný alebo hmotná, pri akciovej spoločnosti sa jedná až o kapitál vo výške 25 000 €, čo je podstatný rozdiel naproti s.r.o. V tomto je pravdou, že nekapitálové spoločnosti ako sú verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť nie je potrebný kapitál na založenie spoločnosti, ani nie je potrebné takýto kapitál držať, i keď je jasné, že v praxi ide o nevyhnutnú vec.
Majiteľ s.r.o. ručí majetkom iba do takej výške, v ktorej sa samotný majetok v spoločnosti nachádza, čiže minimálne vo výške 5000 €. Osobný majetok vlastníka alebo vlastníkov spoločnosti je tak nedotknutý. Pokiaľ spoločnosť zakladá viacero podnikateľov, každý z nich musí splatiť vklad minimálne v hodnote 750 €.
lidé a byznys
I keď spoločnosť je povinná viesť podvojné účtovníctvo, nejde o horibilné náklady. Založiť s.r.o. môže jeden alebo maximálne 50 podnikateľov, čo môže byť trocha obmedzujúce, na rozdiel od iných oriem podnikania, kde takéto obmedzenia nie sú.
Výhody s.r.o sú jasné, a práve preto je najpoužívanejšou formou podnikania, ešte využívanejšou môže byť jednoduchá spoločnosť na akcie, ktorá nesie výhody s.r.o a a.s.