Dodávatelia, zákazníci, prípadne tiež zamestnanci. Toto je kolobeh sociálneho vzťahu podnikateľa, pri ktorých by mal dodržiavať rôzne písané ako aj nepísané pravidlá. K tým písaným a častokrát diskutovaným sa radia tiež autorské práva alebo duševné vlastníctvo.
Na jednej strane je tento faktor možno považovaný za „detail“, na druhej starne však môže narobiť neželané nepríjemnosti. Preto sa mu oplatí venovať pozornosť a snažiť sa ho neporušiť.Zmluvy, pero, ruky, podnikateľ.jpg
Prakticky by mohol problém vzniknúť aj v modelovej situácii, kedy podnikateľ predá isté dielo alebo výtvor brigádnika, s ktorým nepodpísal žiadnu licenčnú zmluvu. Samozrejme sa to však týka aj iných situácií, ktoré sú napríklad spojené tiež s tvorbou, či už textov, softvéru apod. Ich tvorca, respektíve zamestnanec musí so svojim zamestnancom, čiže podnikateľom spísať licenciu, až potom vzniká nárok na predaj druhej strane.

  • Pod autorskú ochranu spadá dielo alebo výtvor, ktorá je výsledkom duševnej tvorivej činnosti jeho autora.
  • Pod kategóriu ochrany autorských práv však rovnako spadá tiež umelecký výkon alebo napr. softvér.

Autorskými právami sú chránené profesie alebo odbory ako napr. programátor, vývojár, copywriter, autor textových článkov, dizajnér, grafik či kameraman alebo fotograf. Ide o časť z príkladu reálnych odvetví, kde sú licencie k duševnému vlastníctvu požadovaným základom.
Pod vytvoreným objektom, ku ktorým má autor svoje duševné právo sú tak napr. reklamné alebo umelecké texty, PR články, počítačový program, logo alebo ilustrácia, grafika katalógu, návrh na dizajn, fotografie alebo videá apod.Podpis, podanie rúk.jpg

  • Akonáhle však ich autor podpíše licenčnú zmluvu, s týmto dielom a objektom môže následne podnikateľ slobodne zaobchádzať, respektíve predať ho, publikovať, atď.
  • Licenčná zmluva spravidla poskytuje tiež zmienku, akým konkrétnym spôsobom je možné s dielom následne manipulovať.

Similar Posts