Menové kurzy

Menové kurzy

    Posted in : Nezařazené:
  • On : Říj 15, 2018

Menové kurzy sa určujú na devízovom trhu, ktorý je otvorený celému spektru rôznych typov kupujúcich a predávajúcich. Obchod s menami prebieha v podstate neustále – 24 hodím denne 7 dní v týždni. Výmenný kurz sa odvíja od aktuálneho menového kurzu. Forwardový menový kurz sa vzťahuje na kurz, ktorý sa určuje a s ktorým sa obchoduje v ten deň, ale doručuje a platí sa až v budúcnosti v presne stanovenom termíne.

zisk

V maloobchodnom okruhu obchodníci s peniazmi určujú nákupné a predajné kurzy. Väčšina obchodov sa uskutočňuje v miestnej mene. Nákupná mena je taká, za ktorú obchodníci kúpia cudziu menu a predajná je taká, za ktorú ju predajú. Nákupná mena zahŕňa zisk obchodníka, alebo je tento jeho zisk nahradený formou provízie. Rôzne meny je možné nakupovať v hotovosti, dokumentárnou formou alebo elektronicky. Vyššia sadzba pri dokumentárnych transakciách je odôvodnená kompenzovaním času a nákladov na spracovanie dokumentu. Na druhej strane, hotovosť je dostupná na ďalší opätovný predaj okamžite, ale nesie so sebou náklady spojené s bezpečnosťou, uschovaním a transportom.

Menové kurzy sa môžu vyjadriť ako priemerný kurz za určité obdobie alebo ako kurz na konci tohto obdobia. Sú zaradené Medzinárodným menovým fondom do troch kategórií vyjadrujúc úlohu príslušných orgánov v otázke rozhodovania o menových kurzoch a / alebo ich množstva v krajine:

mena

Trhový kurz– je taký, kde kurz „pláva“ a do značnej miery ho určuje kúpna sila trhu
Oficiálny kurz– kurz je pevne stanovený štátnymi orgánmi krajiny
Kurz medzi trhovým a oficiálnym– drží si stabilnú hodnotu voči cudzej mene alebo je akousi zlúčeninou dvoch mien. Tento ukazovateľ sa meria ako národná mena vo vzťahu k americkému doláru.

Menové kurzy sú ďalej ovplyvnené úrokovou sadzbou, mierou hotovosti, ekonomickým rastom a finančnou stabilitou krajiny.